Xác Minh Sản Phẩm Chính Hãng
I.HƯỚNG DẪN KIỂM TRA:

1.Nguyên tắc kiểm tra:
- Mỗi mã ninh chỉ sử dụng một lần để kiểm tra theo phương thức gởi tin nhắn SMS đến Tổng đài 8077 hoặc tra cứu thông tin trên website
www.vietcan.com.vn.

2.Hỗ trợ kiểm tra sản phẩm:
Trong quá trình thực hiện  xác nhận sản phẩm chính hãng do Tổng Công ty Việt Can phân phối , mọi câu hỏi  xin gọi về số điện thoại
(08) 3997 4373 để được hướng dẫn.

II.GIẢI PHÁP KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM:

1. Đối chiếu mã an ninh bằng cách gởi tin nhắn SMS đến Tổng đài 8077:

Các bước thực hiện như sau :

- Bước 1: Cào lớp phủ bạc trên tem chống hàng giả để lấy mã an ninh.

- Bước 2: Soạn tin nhắn với cú pháp CHG ˽ VCAN ˽ MÃ AN NINH  gửi đến tổng đài 8077 . Trong đó “ ˽ “  là khoảng trắng.

- Bước 3: Hệ thống sẽ gửi về kết quả xác minh sản phẩm.

2. Đối chiếu mã an ninh bằng cách tra cứu thông tin trên website www.vietcan.com.vn :

Các bước thực hiện như sau :

- Bước 1: Cào lớp phủ bạc trên tem chống hàng giả để lấy mã an ninh.

- Bước 2:

    • Sau đó truy cập vào website www.vietcan.com.vn  chọn menu  KIỂM TRA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG.
    • Nhập mã an ninh dưới lớp phủ cào vào ô “ Mã an ninh ” như sau: CHG ˽ VCAN ˽ MÃ AN NINH
      Trong đó “ ˽ “  là khoảng trắng.
    • Nhập chuỗi xác thực  và nhấp chuột vào ô “ Kiểm tra ”.

- Bước 3: Hệ thống sẽ gửi về kết quả xác minh sản phẩm.

Xác thực mã an ninh tem điện tử SMS

Tem xác thực

Mã an ninh Chuỗi xác thực        Kiểm tra